نرم افزار کنترل تردد و حضور و غیاب سپهر

اطلاعات پروژه

نرم افزار: نرم افزار کنترل تردد و حضور و غیاب سپهر
مدت زمان: 4 ماه
فناوری طراحی: Visual Studio, SQL SERVER

این نرم افزار با ساختاری یکپارچه و با امکان برقرار ارتباط با اکثر دستگاه های حضور و غیاب آماده ارائه میباشد. از ویژگی های مهم این نرم افزار محیط ساده، کاربر پسند و امکان ساخت گزارش ها به صورت پویا است.