پروژه getliving

اطلاعات پروژه

شرکت: getlivingit
آدرس سایت: http://getlivingit.co.uk
مدت زمان: 3 ماه
فناوری طراحی SQLServer , ASP.NET , MVC

این نرم افزار کلیه محل های عمومی، خصوصی و تفریحی با قابلیت سرویس دهی به افراد معلول را با نوع خدمات به این افراد و خانواده هایشان جهت استفاده، ارایه می نماید. کاربران می توانند به صورت انفرادی، با دوستان، خانواده یا طی گروههای خصوصی یا عمومی مانند تور از مراکز مذکور با توجه به خصوصیات آن مرکز که منطبق با نوع معلولیت فرد/افراد است ، بازدید کنند و در آخر بازخورد خود را برای آن محل در سایت ثبت نمایند. از مزایای این نرم افزار امکان انطباق محل مورد نظر با نوع معلولیت افراد، اعزام فردی و گروهی افراد به نقاط مختلف ثبت شده در سایت، ثبت نام و پرداخت هزینه سالیانه بر اساس نوع عضویت در وبسایت (افراد معلول، خانواده هایشان، صاحبان محل های تفریحی و ...)، مشارکت در امتیازدهی به محل های مختلف و .... است؛ که کمک بزرگی به مراکز بهزیستی و شبیه آن و همچنین خانواده های افراد دارای معلولیت میکند.