پروژه Holding KDC

اطلاعات پروژه

شرکت: Holding KDC
آدرس سایت: www.kdcresource.com
مدت زمان: 1 ماه
فناوری طراحی: PHP,mySql

این نرم افزار امکان خدمات دهی در تولید ، تحقیق و توسعه ، نیروی انسانی ، پیمانکاری ، خدمات مشاوره حوزه های صنعت و .... را فراهم می آورد.
از خدمات این نرم افزار می توان به شناساندن فعالیت های کاری مجموعه و استخدام افراد ماهر در این زمینه ها اشاره کرد. همچنین صاحبان مهارت میتوانند نسبت به معرفی خود به شرکت ها اقدام نمایند. یکی دیگر از بخش های این نرم افزار امکان تعامل با شرکتهای مختلف و ارایه سرویس به آنهاست.