پروژه jerseyishinryu

اطلاعات پروژه

شرکت: jerseyishinryu
آدرس سایت: www.jerseyishinryu.com
مدت زمان: 10 روز
فناوری طراحی SQLServer , ASP.NET

این نرم افزار جهت شناساندن و معرفی این باشگاه ورزشهای رزمی کاراته طراحی و پیاده سازی شده است. بخش های این نرم افزار شامل معرفی افراد، تاریخچه سبک و گالری است.