پروژه KDC

اطلاعات پروژه

شرکت: KDC
آدرس سایت: kdc-group.co.uk
مدت زمان: 14 روز
فناوری طراحی mySql , PHP

این نرم افزار امکان خدمات دهی در تولید ، تحقیق و توسعه ، نیروی انسانی ، پیمانکاری ، خدمات مشاوره حوزه های صنعت و .... را فراهم می آورد.
از خدمات این نرم افزار می توان به شناساندن فعالیت های کاری مجموعه و استخدام افراد ماهر در این زمینه ها اشاره کرد. همچنین صاحبان مهارت میتوانند نسبت به معرفی خود به شرکت ها اقدام نمایند. یکی دیگر از بخش های این نرم افزار امکان تعامل با شرکتهای مختلف و ارایه سرویس به آنهاست.